Norma europejska dotycząca nowoczesnych lamp do opalania

Od 1 kwietnia 2009 r. we wszystkich krajach członkowskich UE należy przestrzegać przepisów wynikających z tzw. nowej europejskiej normy opalania 0,3 W/m2. Komisja Europejska – zatwierdzając dyrektywę EN 60335-2-27 – wprowadziła ograniczenie promieniowania, jakie mogą emitować lampy opalające w solarium. Wartość 0,3 W/m2 nie jest przypadkową liczbą – to maksymalny poziom naturalnie występującego na Ziemi promieniowania UV. Norma wprowadziła zatem przepis, zgodnie z którym lampa nie może emitować silniejszego promieniowania niż Słońce w naturalnych – choć ściśle określonych – warunkach.

Dlaczego norma europejska dotycząca lamp w solariach jest tak ważna?

Urządzenia produkowane przed 2009 rokiem były bardzo zróżnicowane pod kątem emisji promieniowania UVA i UVB. Przyczyniało się to do realnego zagrożenia dla zdrowia osób korzystających z urządzeń, a tym samym branża wzbudzała wiele kontrowersji. Nowe przepisy unijne – ograniczając siłę promieniowania w solariach – pozwalają w bezpieczny sposób zażywać sztucznych kąpieli słonecznych, nie narażając się przy tym na poparzenia czy rumień. Zachęcamy do poznania wszystkich modeli lamp Magnum i Cosmedico – nowoczesnego sprzętu zgodnego z europejską normą.